Person

Control AS ble stiftet i 2013 for å bygge boliger og næringsbygg ved bruk av massivtre. Selskapet bruker teknologi og kunnskap i kombinasjon med trematerialer for å skape en bærekraftig struktur som er energieffektiv og miljøvennlig.

Lær mer om oss »
Byggekran

Control har bygget det nye hovedkontoret for Eco-1 Bioenergi AS. Den moderne kontorfasiliteten lagrer 400 tonn CO2 med sine massivtrevegger, og bruker kun fornybar energi til oppvarming. For øyeblikket driver Control et byggeprosjekt der de vil bygge 20 nye boliger på Nordstrand i Oslo.

Se våre prosjekter »
Tre

Evnen tre har til å lagre store mengder karbon over lengre tid gir en betydelig fordel fremfor andre byggematerialer som stål og betong. Ved bruk av treverk som byggemateriale resulterer dette i betydelig lavere utslipp av drivhus- og andre gasser enn andre materialer.

Les mer om miljø »
Øks i stubbe

Treverk har evnen til å lagre energi, isolere, transportere fuktighet og fange opp CO2. Control sin byggemetode tar nytte av disse naturlige egenskapene. Resultatet er et bygg med unike egenskaper. Inneklimaet er mer stabilt med hensyn til temperatur og fuktighet. Temperatursvingninger blir redusert, og bruken av energi reduseres. Control sine bygninger forsørger et godt inneklima for mennesker og tekniske installasjoner.

Se våre produkter »

Om oss


Nordmenn har brukt treverk i tusenvis av år. Tre ble brukt som verktøy, våpen, til å jakte med og til å bygge med. De eldste trebygningene som eksisterer i dag spores tilbake til 600 f.Kr. Gjennom mange generasjoner har tre vært et viktig byggemateriale og en energikilde. I byggenæringen har tradisjon og kunnskap blitt dyrket gjennom lang tid. I dag brukes treverk som konstruksjonsmateriell til å skape avanserte bygninger. Karbonfotavtrykket reduseres betydelig ved bruk av tre fremfor andre byggematerialer som stål og betong. Som et bygningsmateriale er tre 100% organisk, resirkulerbart og fornybart.

Control AS ble stiftet i 2013 for å bygge boliger og næringsbygg ved bruk av massivtre. Selskapet bruker teknologi og kunnskap i kombinasjon med trematerialer for å skape en bærekraftig struktur som er energieffektiv og miljøvennlig.

Prosjekter


Prosjektbilde

Eco-1 hovedkontor

The Green Cube i Oslo på Filipstad Kaia 7

Control har bygget det nye hovedkontoret for Eco-1 Bioenergi AS. Selskapet er Norges ledende bioenergiselskap. Eco-1 selger flytende bioenergiprodukter til industri, eiendom og offentlige kunder. Det nye hovedkontoret ligger midt i Oslo på Filipstad kaia. Bygget består av tre etasjer, og ble bygget på rekordtid. Den moderne kontorfasiliteten lagrer 400 tonn CO2 i massivtreveggene, og bruker kun fornybarenergi til oppvarming.

20 hus på Nordstrand

Control skal bygge opp til 20 nye boliger på Nordstrand i Oslo i massivtre. Byggingen vil starte senere i år, der førstefasen av prosjektet vil stå ferdig våren 2016. Husene vil bli bygd med massivtre og holde en meget høy miljøstandard.

Control samarbeider om flere andre store prosjekter. Disse prosjektene er for øyeblikket i forhandling og prosjekteringsfasen og vil bli annonsert når kontrakter er signert.

Miljø


Når gamle trær kuttes og ny skog plantes og vokser opp absorberer den nye skogen mer CO2 enn den gammle utvokste skogen. Det høstede tømre, som blir brukt som byggemateriale, lagrer CO2 og vil fortsette å lagre CO2 for alle årene materialet eksisterer. Evnen tre har til å lagre store mengder karbon over lengre tid gir en betydelig fordel fremfor andre byggematerialer som stål og betong. Ikke bare lagrer trebygninger CO2, og dermed redusere mengden av skadelige miljøgasser i atmosfæren, de gir også rom for at mer CO2 absorberes, forutsatt at ny skog plantes der de gamle trærne ble høstet.

Ved bruk av treverk som byggemateriale resulterer dette i betydelig lavere utslipp av drivhus- og andre gasser enn andre materialer.

Skog spiller en avgjørende rolle i å filtrere og fornye luften vår. Trær absorberer karbondioksid (CO2) og vann (H2O), og utløser oksygen (O2). Karbonet lagres i trærne frem til de råtner og dør, eller blir brent. Da vil karbonet slippes ut i atmosfæren igjen. En del av karbonet som absorberes av trærne lagres en lang periode i skogen. En kubikkmeter med tre lagrer cirka 1 tonn CO2.

Produkter


Fordelen ved å bruke massivtre-konstruksjoner er tydelig og enkel. Massivtre har stor konstruksjonsstyrke, gir stabil innetemperatur og luftfuktighet. Dette skaper et sunt inneklima. I motsetning til populæroppfatningen er heltrekonstruksjoner svært brannsikre og får god karakter på jordskjelvtester. Den korte byggeperioden gir forutsigbarhet og kostnadseffektive byggeprosesser.

Bilde

Instagram


Følg @woodcontrol